Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Trong hăn ta xă Dak P’lao iơh hô ngăn

14/11/2019 10:25 G11T+7

Trong hăn ntơm thôn 8, xă Quảng Khê tât ta xă Dak P’lao (mpeh neh gŭ mhe), n’qual Dak Glong, jong tâm 10 km, abaơ iơh hô ngăn.

Tĕng ăp bu nuyh bon lan ta aơ, trong aơ lĕ iơh jŏ ngăn, gĕh trong lĕ plôk iơh dăch lĕ. Ta ăp ntu dak hăt têh, ntu dak hăt jê, trong dak hoch bơh pĭt trong gâ chăt bêng nĕ lah gĕh mih têh, dak hoch bêng trong, gĕh ntŏk dak chrot jru 40-50cm. Tât abaơ, trong aơ e hŏ dơi bu nkra tay, nĕ bu nuyh bon lan jêr ngăn lah bĭt rdeh hăn ta trong aơ.

Gĕh ntŏk trong lĕ plôk iơh dăch lĕ

Gĕh ntŏk trong dak chrot jêng ntu lŭng jru 40-50 cm

Trong hăn lĕ iơh nĕ bư jêr ngăn ma bu nuyh bĭt rdeh hăn ta trong aơ

Mai Anh

1,748
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.