Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Lơưr njâuv, cangz gangl kror njêx

13/08/2020 14:35 G8T+7

+ Sir zôngv yuôx ôliu los sis yuôx nhuôs zâu (yuôx khoáng) mas keix tâuz hâu trâu făngz sangz tov, chia făngz kror njêx muôx cangz til sangz sâuv. Lâuz mir njir yuôx trâu kror njêx uô trâu cangz tuôs. Cangz thâu vtuôs zuôr ntangz haz tơưv lơưr chor cuô yuôx lus.

Yuôx oliu los sis yuôx khoáng zôngv chia khu cangz gangl hur kror njêx

+ Ntuz chơưr los sis oxi già trâu 1 kror pangx zâu. Tso kror pangx tov đrâu kror njêx haz tsu ndok puôr trâu kror njêx cưs njâuv, cangz gangl hur.

+ Phênhv ntâu cangz njiz puv cêr zuôr gangl trâu făngz puv cêr. Zuôr zôngv tênhz tsov puv cêr kror njêx los sis tơưk tsưv chiaz tov ntêx kror njêx haz trơưs puv cêr ntơư, cangz zuôr tơưv tuôx zos cangz tsinhv chiax.

Mẫn Doanh (t.h)

408
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.