Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Nau ntĭm bư ân sam, mpô mpa lăp tâm trôm tôr thơ luh bơh tach

13/08/2020 14:35 G8T+7

+ Dŏng dầu ôliu mô rĭ dak si nuh kon se jêh rĭ nklĭng bôk leo du đah, ân trôm tôr gĕh mpô mpa lăp leo ka lơ. Jêh rĭ nkhŭt iê dak si ta trôm tôr gơi bư khĭt mpô mpa aơ. Mpô mpa jêh khĭt tâm trôm tôr tĕng dak si hoch thơ luh bơh tach tôr.

Dŏng dầu ôliu mô rĭ dak si nuh gơi bư mpô mpa lăp tâm trôm tôr thơ luh bơh tach

+ Mbhŭk mpon tâm dak oxi già mô rĭ ta ndrănh. Jêh rĭ r'nglăp mpon tâm trôm tôr n'hanh nkhŭt bar pe grăp oxi già mô rĭ ndrănh tâm trôm tôr, mpô mpa lăp ta trôm tôr thơ luh bơh tach.

+ Mpô mpa saơ ang nar way tĕng thơ loh bơh tach. Nĕ he dŏng ŭnh pet ang tâm trôm tôr mô rĭ mpoh ŭnh jrêng êp trôm tôr, gơi mpô mpa thơ luh bơh tach lah hôm e rêh.

Mẫn Doanh (t.h)

407
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.