Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Yuôx jông trâu tuz cơưv shuv cheix thi

06/08/2020 11:07 G8T+7

+ Chex tâuv laz, đại táo: Tâuv laz 250g, đại táo 200g, thangx phenx huv. Tâuv laz tsâu đêx đhâu iz mo, nzuôr hur, chia kruôr đêx. Táo tsâu đêx txak, nzuôr hur. Tso tâuv laz hur lâux câuz, yangz đêx râuz bâu uô kangz mas chia hluôr tơưk chik zâu, râuz thâuv tưl nôngz tâuv tơưk oz bleik mas muôz táo uô cênhz, thâuv oz zangv sar muôl muôz thangx phenx trâu, đu cuôs zangx siz shơư, siv huv hnox mas lo.

Đại táo (txir tâuz ziz laz) uô cênhz tâuv laz pangz cxangz đăngs jul, ndu jông, tangr tsâuk iz chê

+ Mor cuô đik poz cxang buô: Changx kâuv cxangz buô 400g nzuôr hur txar têx zangr. Njaz txuô 150g jơưr hur. Muôz njaz haz cxang changx kâuv buô trâu hur lâux câuz, lâuz đêx uô mor cuô đik, mor cuô đik sar muôz đok trangx, nôngz đok trâu râuz yangz 10 phut, muôz ja vix, njêr, trox, phaiz 2 jas hnox iz hnuz...

Mân Doanh (t.h)

602
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.