Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Dak si ngêt uĕh ma ngok kon se ta mông tâm long nti sam bŭt

06/08/2020 11:07 G8T+7

+ Chè tuh chăng, đại táo: Tuh chăng 250g, đại táo 200g, sĭk ân nŭm. Tuh chăng trăm tâm dak du măng, tho kloh, ih sơh. Táo trăm dak n'dik, tho kloh njruin. Chê tuh chăng tâm glah, nkhŭt dak gâm ân khuh, gâm ân tuh blang jêh rĭ he nkhŭt táo gâm ndrel, bar ntil aơ sĭn he chê sĭk, wâr tâm ban, uănh sĭn hĕ mô jêh rĭ choăh sa.

Ðại táo (táo chăng) gâm ndrel ma tuh chăng gơi bư dăng n'hâm suan, gĕh nau nkah gĭt ma bok ngok, n'gang nau lêt rganh tâm săk jăn

+ Por nting sur: Nting baih sur 400g tho kloh koh jêng jê. Phe 150g pa ân kloh. Chê phe n'hanh nting baih sur tâm glah, nkhŭt dak gâm, por sĭn chê jiăm, play jiăm n'hanh gâm tay 10mnĭt, chê boh, bôt ngot, dak ngi, tâm pă sa 2 tâ du nar...

Mân Doanh (t.h)

605
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.