Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Yuôx zôngx ziv tsuô nênhs gru ntêr

16/05/2019 13:55 G5T+7

Cuô txir tâuz ntôngs ntông: Pangx txir tâuz ntôngs ntông txir 15g, blôngx txir lưs kâuz 10g nzuôr hur cxôngr zâu, cênhz 30g thangx phenx tsuô hur iz luz ntiv chuz kuôl đêx. Thâuv pangx txir tâuz ntôngs ntông, blôngx txir lưs kâuz sar, tsu zuôr cuô laiv tsês fuôl. Hâuk iz jas 4 đar cax phê, kuôl 2 tênhz six hơưv hâuk iz jas, iz jas hâuk 4-5 hnuz.

​​

Pnagx txir tâuz ntôngs ntông txir

Cuô kuôr njuôl, luôv lơưs chuz: Zôngv 30g kuôr njuôl njuôz chi cuôs đangx tơưr, tsu zuôr cuô. Blôngx luôv lơưs 30g nzuôr hur cxôngr zâu. Oz zangv nuôr muôz tso hur ntiv chuz kuôl đêx cuôs sar, tsu zuôr cuô laiv tsês fuôl. Hâuk iz hnuz 4 - 5 jas, hâuk tsi tsês 3 hnuz.

Kei us chuz blôngx tâux keiz: Blôngx tâux keiz 10g nzuôr hur cxôngr zâu tsu hur ntiv cênhz 20g thangx phenx, tsông 3 luz kei us tsuô, chuz kuôl đêx chia sar. Iz hnuz nox iz jas tsuô tangs cis nzur. Nox 3-5 hnuz.

H’Mai (t.h)

522
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.