Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Dak si săm siĕk ma bu nuyh ji jŏ nar

16/05/2019 13:55 G5T+7

Dak kao play mbŭng: Kao play mbŭng nkuăng 15 gam, n’ha play kroch 10 tho ân koh koh jêng jê, sŏk 30 gam sĭt chê ndrel tâm siên n’hôl tâm glah. Lah kao play mbŭng, n’ha play kroch lĕ sĭn, iĕt sŏk dak ngêt. Ngêt du tâ 4 n’hoi ca phê, jŏ 2 mông ngêt du tâ, ngêt nao nao 4 – 5 nar.

​​​

Kao play mbŭng n’kuăng

Dak tao, húng chanh n’hôl: Dŏng 30 gam tao rse ndông ân rmĭt nchop, iĕt sŏk dak. N’ha húng chanh 30 gam tho ân kloh doh jê. Bar ntil aơ chê tâm siên n’hôl đah sĭk, iĕt sŏk dak ngêt. Ngêt du nar 4 - 5 tâ, ngêt nao nao tâm 3 nar.

Tăp pêp n’hôl đah n’ha hẹ: N’ha hẹ 10 gam tho ân kloh siĕt jêng jê chê ta siên dak ndrel ma 20 gam sĭk, châm 3 mlâm tăp pêp, gâm n’hôl ân sĭn. Dŏng sa du nar du tâ ta mông ji ngot. Sa 3 - 5 nar.

H’Mai (t.h)

262
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.