Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Zôngv đêx cxênhz seiz keiz keiz nhôngl kangz

14/03/2019 14:41 G3T+7

Bangx iz thôngz đêx muôx nhiêts đôs thươngx. Tsoz luz kei keiz xangr cxênhz seiz tsuô hur thôngz đêx haz tos mir njir. Kei ntang haz tol hur đêx zos kror pâuz ntơưv kei nhôngl tsi nhôngl.

Khav năng ntangz hur đêx huv tsuô nôngz nhôngl ntơưv kei keiz

Zos kei tol tangs nro hur đêx mas zos kei yaz. Kei ziv ntangz mas kei ziv ntâu nôngz nhôngl. Zos kei ntang hlo sâuv bleiv đêx mas tsuv laiv tsês viv nưl tưz lo muôx li 3 tuânx haz tsi nhôngl lơưv.

Mẫn Doah (t.h)

278
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.