Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Dŏng dak gơi ksiêm uănh tăp iăr kah hĕ mô

14/03/2019 14:41 G3T+7

Rơm du thung dak mô gĕh n’dik. He duh tăp iăr ksiêm ta thung dak n’hanh kâp uănh bar pe mnĭt. Lah saơ tăp iăr đông ka lơ dak iê hĕ âk he gĭt jêh tăm iăr nĕ kah hĕ mô.

He uănh tăp iăr đông tâm dak âk hĕ iê gơi gĭt tăp iăr nĕ mhe hĕ jŏ nar

Lah tăp iăr ngŭm lĕ tâm dak tăp iăr nĕ mhe deh. Tăp iăr đông ka lơ dak lah tăp iăr lĕ jŏ. Lah tăp iăr đông ka lơ dak he sŏk vĭt lơi yor tăp iăr nĕ deh lĕ lơ 3 pơh n’hanh sa mô hôm saơ kah.

Mẫn Doah (t.h)

277
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.