Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Zôngv fuôk cax phê chia uô jông gâux

16/07/2020 10:33 G7T+7

Hnuôr zok iz công jungs uô jông gâux ntơưv fuôk cax phê cưs ntâu tix vi sir zôngv. Tsuôk tor fuôkcax phê trâu cxuô zangv trox (trox dừa, trox olive...) haz zôngv zangv hnuôr chia massage sâuv tơưr graxx.

Fuôk cax phê sir zôngv uô jông gâux

Chor fuôk cax phê têr cxênhx têr baox tuôs făngz sâuv, têr tangs chor kal nênhs, uô tơưr grax yaz khir tuôx. Iz făngz, fuôk cax phê tsinhv cxiz chênhr ntu trao đôiv tsât trok haz txu tsât trok muôx yangx hur kangz tơưr grax. Muôz chor ntơư chia massage ntơưv cxuô kror iz chêr zôngx ziv muôx trox xưs li ndix kangz, plăngz, têk… zos iz zangv pangz txu trox muôx kangz hâu.

Mẫn Doanh (t.h)

598
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.