Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Nhangx tưr phuôz chuô ntơưv iz khoz đêx

09/07/2020 19:42 G7T+7

Chu iz zangv đêx hâuk az tsi tưz tâu haz lâuz tsuô hur khoz. Zos buôl tơưk môngl trâu oz făngz, kror ntơư pâuz tâu zos phuôz chuô zuôr jông. Hos zos chor buôl nhoz hur plơưr, mas zos muôx nangs chuô tangz tov lus zuôr txus los sis phuôz chuô amv đams, lus nangs ntâu.

Buôl hur khoz đêx zuôr pangz “nhangx tưr” lo phuôz chuô

Kror ntơư muôx zos anhv hươngv ntơưv ap suât khir cuênv hnal tsuô sâuv chor buôl. Ap lưc ntâu lơưr buôl môngl tsuô oz făngz. Hnưl muôx grê tas zuôr yangr ntux. Thâuv ap suât kêl, buôl nhoz kror qơư xuz thơưx, zos phuôz chuô amv đams haz lus nangs.

Mẫn Doanh (t.h)

565
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.