Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Dŏng du mlâm ka chok dak mĭn dĭng trôk mih hĕ duh nar

09/07/2020 19:42 G7T+7

He sŏk dak ngêt nsŭng jêh rĭ nkhŭt tâm ka chok. Lah mpŭnh nchueng bar đah, nau nĕ he gĭt trôk nar uĕh. Lah mpŭnh tâm ka lang ka chok dak, nau nĕ n’kôch ân he gĭt dăch gĕh mih têh phŭt siăl mô rĭ mih n’hach, mih âk.

Mpŭnh tâm ka chok dak sâm n’kôch he “mĭn đĭng” gĭt trôk nar mih hĕ mô

Nau aơ bư gĕh yor áp suất n’hâm ta pŭk ka đŭng. Lah n’hâm âk bư mpŭnh du ta bar đah ka chok. Nau nĕ he gĭt trôk duh nar. Lah n’hâm iê, mpŭnh hôm e ta ntŭk ơm, nĕ n’kôch ân he gĭt trôk n’hâm n’hanh gĕh mih.

Mẫn Doanh (t.h)

681
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.