Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Bu nuyh bon lan xă Nam Xuân nsrôih mât mray uĕh nau way kăl e

16/04/2020 10:00 G4T+7

Xă Nam Xuân (Krông Nô) gĕh rlau 1.550 r’năk, đah rlau 7.000 bu nuyh, gĕh 9 bu nong oh nô gŭ rêh ndrel ta 11 thôn.

Bơh đah bư hao nau wăng sa, bu nuyh bon lan gĕh nau mĭn mât mray uĕh ăp ntil nau way kăl e n’hanh nau way tâm nau rêh bu nong khăn păng nơm. Âk nau rbŭn pâl dơi ndâk ăp năm gĕh, rbŭn bư brah lồng tồng, bư brah sông piăng mhe, rbŭn tâm rlong k’dŏ mprơ bu nuyh bon lan… Nau vâng tanh, jĭm… dơi mât mray n’hanh dŏng uĕh. Ăp ntil ndơ dŏng pâl, wâl prêh ka lơ, nau pâl rlưn hôm e tât abaơ tâm nau rêh n’hanh ăp tâ rbŭn pâl tâm xă…

Âk nau rbŭn nau way kăl e dơi ndâk pâl ăp năm ta xă Nam Xuân

Bu ur bu nuyh Thái ta thôn Dak Thanh mât mray uĕh pâl “Khua luống”

Bu nuyh Nùng xă Nam Xuân jĭm dŭng cheng kăl e

Bu nuyh Nùng ta xă Nam Xuân mprơ Sli ta tâ rbŭn tâm rlong k’dŏ mprơ bu nuyh bon lan

Y Sơn

925
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.