Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Bon lan bu nong Mông mât mray nau way kăl e ta yăn kao

06/02/2020 10:05 G2T+7

Bu nuyh Mông lah 1 bu nong tâm 40 bu nong iê bu nuyh rêh âk tâm n’gor Dak Nong. Tâm ban ma ăp bu nong êng, bu nuyh Mông gĕh nau way êng khăn păng nơm.

Ta ăp tâ têt tât yăn kao tât, ntơm lơ 3-10/1 têt bu nuyh Mông tâm jă tay hăn pâl yăn kao đah ăp ntil nau ndâk pâl, tâm k’dŏ mprơ, pâl mpât săk jăn, nau pâl kơt kăl e ndjôt âk nau way uĕh bơh bu nong gĕh: K’dŏ khèn, klŭp phao, klŭp bler, đât rse, ntrôl mâng… Aơ jêng tâ tâm mâp gơi ôp khâl uĕh lăng săk jăn, mbơh hưn nau bên bư mir jan ba, aơ jêng tay tâ gơi ăp bu ndăm, bu druh tâm mâp, tâm rŏng, bư jêng ur sai.

K’dŏ khèn dơi bu ndăm k’dŏ uh ta ăp nar pâl têt

Tâm rlong pâl klŭp bler lơ 4 Têt Canh Tý ta thôn 5, xă Dak Ha (Dak Glong)

Tâm rlong đât rse bôk năm mhe ta thôn 7, xă Dak R’măng (Dak Glong)

Minh Huyền

1,727
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.