Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Luz nênhx ntơưv công nhân Công ti TNHH MTV Lâm nghiêps Đăk Wil lo bov đamv

25/04/2019 19:37 G4T+7

Công ti TNHH MTV Lâm nghiêps Ðăk Wil nhoz xar Ðăk Wil lo zos cangr, por vêv jê 29.000 ha jôngr tưs nhiên, nhoz ntơưv chor xar Đăk Wil, Đăk D’rông haz Cư K’nia (Cư Jut).

Nhis nuôr, công ti muôx 75 carnr bôs, nhân viên haz los đôngs, hur ntơư muôx 6 nhân viên cangr, por vêv jôngr zos minhx cxưx nênhs tsơưs. Nôngz nhôngl đhâu, công ti tsinhr zov chênhr txus luz nênhx vâts tsât, tinh thânx tsuô chor nhân viên los đôngs. Ntâu chinhr sach tưz lo công ti uô cxix cxuô xưs li tsêr nhoz; yangv nul, đênhr saz chor nênhs uô nênhs txov nhev, muôx moz; yangx côngz tsuô chor los đôngs tar jông; uô jông tsêr đôs nhiax hli cxix cxuô…

Công ti uô tsêr iz pơưk tsêr nhoz tsuô canr bôs, nênhs los đôngs nhoz đêz

Nax shông công ti phaiz 2 jas tư tsang tsuô nhân viên trưx tiêp cangr, por vêv jôngr

Sâu fênhx đrăngz ntơưv nênhs los đôngs công ti muôx li 7 chơưx nhiax/tus nênhs/hli

Y Sơn

393
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.