Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Nau rêh bơh Kông nhân Kông ti TNHH MTV Lâm nghiệp Dak Wil dơi đăp mpăn

25/04/2019 19:37 G4T+7

Kông ti TNHH MTV Lâm nghiệp Dak Wil ta xă Dak Wil dơi bri dao jao mât uănh, chiă dăch tât 29.000 hec ta bri krŏng, ta ăp xă Dak Wil, Dak N’Drŭng n’hanh Čư K’nia (Čư Jŭt).

Abaơ, kông ti gĕh 75 kan bộ, nhân viên n’hanh bu nuyh pah kan, tâm nĕ gĕh 6 nhân viên mât uănh, chiă bri lah bon lan bu nong iê bu nuyh. Tâm ăp năm lăn lăn, kông ti lĕ uănh kh’lay nau rêh nuih n’hâm, drăp ndơ kơl ma bu nuyh pah kan. Âk ntil nau pah kan lĕ dơi kông ti kơl ân nŭm tâm ban gĕh bư wâl gŭ; ngăch ôp khâl, n’hưch nuih n’hâm ma bu nuyh kan gĕh nau rêh jêr jŏk, gĕh nau ji kơp; r’nê ăp bu nuyh pah kan gĕh âk nau kan uĕh; ân prăk khay nŭm ma ăp bu nuyh kan…

Kông ti ndâk bư wâl gŭ ân ma kan bộ, bu nuyh pah kan ngai ma wâl

Ăp năm kông ti pă 2 tâ kho ao ân nhân viên mât uănh chiă bri

Gĕh n’sĭt prăk bu nuyh kan tâm kông ti tâm 7 r’keh prăk du huê du khay

Y Sơn

392
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.