Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Đời sống của công nhân Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Đắk Wil được bảo đảm

25/04/2019 19:37 G4T+7

Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Ðắk Wil ở xã Ðắk Wil được giao quản lý, bảo vệ gần 29.000 ha rừng tự nhiên, phân bố chủ yếu tại các xã Đắk Wil, Đắk D’rông và Cư K’nia (Cư Jút).

Hiện tại, công ty có 75 cán bộ, nhân viên và người lao động, trong đó có 6 nhân viên quản lý, bảo vệ rừng là người dân tộc thiểu số. Thời gian qua, công ty luôn chú trọng tốt đến đời sống vật chất, tinh thần cho đội ngũ nhân viên lao động. Nhiều chính sách đã được công ty thực hiện đầy đủ như xây dựng khu nhà ở; kịp thời thăm hỏi, động viên những trường hợp có hoàn cảnh khó khăn, ốm đau; khen thưởng cho lao động hoàn thành tốt nhiệm vụ; thực hiện tốt chế độ lương thưởng đầy đủ...

Công ty xây dựng khu nhà ở cho cán bộ, người lao động ở xa

Hàng năm công ty cấp 2 đợt tư trang cho nhân viên trực tiếp quản lý bảo vệ rừng

Thu nhập bình quân của người lao động công ty khoảng 7 triệu đồng/người/tháng

Y Sơn

389
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.