Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Đổi mới trên vùng căn cứ cách mạng Đắk Sắk

31/08/2018 10:01 G8T+7

Xã Đắk Sắk (Đắk Mil) hiện có khoảng 3.580 hộ, hơn 15.600 nhân khẩu sinh sống tại 19 thôn, bon; trong đó đồng bào dân tộc thiểu số M’nông, Tày, Thái… chiếm 15%.

Từ năm 1968 đến 1975, Đắk Sắk là vùng căn cứ cách mạng với di tích Đồi 722. Đây là di tích lịch sử tiêu biểu thời kỳ đấu tranh chống Mỹ của nhân dân các dân tộc tỉnh Quảng Đức trên địa bàn quận Đức Lập (nay là huyện Đắk Mil)...

Sau giải phóng, đồng bào các dân tộc anh em trên vùng đất này không ngừng phấn đấu, tích cực lao động sản xuất, an cư - lạc nghiệp. Đến nay, Đắk Sắk đã cơ bản hoàn thành tiêu chí xây dựng nông thôn mới. 100% hộ đồng bào tại chỗ có điện sinh hoạt; thu nhập bình quân đầu người năm 2017 đạt trên 43 triệu đồng/người/năm, tỷ lệ hộ nghèo chỉ còn 5,25%…

Một góc vùng căn cứ cách mạng Đắk Sắk hôm nay

Di tích Đồi 722 - Đắk Sắk là "địa chỉ đỏ" giáo dục truyền thống yêu nước và ý chí cách mạng cho thế hệ trẻ

Di tích Đồi 722 - Đắk Sắk là "địa chỉ đỏ" giáo dục truyền thống yêu nước và ý chí cách mạng cho thế hệ trẻ

Công trình Thủy lợi hồ E29 cung cấp nước sản xuất cho người dân trong vùng

Đồng bào M'nông ở bon Đắk Sắk tích cực phát triển kinh tế, thu nhập bình quân đạt hơn 35 triệu đồng/người/năm

Thương mại - dịch vụ có bước phát triển mạnh

Cơ sở vật chất giáo dục được xây dựng hoàn thiện, xã đã đạt chuẩn phổ cập giáo dục mầm non, tiểu học

Đường liên thôn, bon trên địa bàn xã được bê tông, nhựa hóa trên 85%

Y Krăk

2,470
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.