Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Tiv zix njêl đêx chi hnox cênhz njâuv đăngs

14/05/2020 10:50 G5T+7

Njêl đêx chi zos zangv hnox cor cangv ntơưv tsôngv nênhs tsơưs. Nênhs Ê đê sâuv thangx tsangv xênhr muôx zangv hnox njêl đêx chi los six tiv zix.

Uô kangz sơ chêr, njêl lo mfông njêr, mix chinhr, mas qoz ntơưv pangl shông haz chi sâuv ndeik tơưk laz. Thâuv chi tsuv mangx mangv til chia sar cxuô, đăngx. Grax njêl đêx muôl, tsư kangz, tsi mangl muôl haz kruôr. Nênhs Ê đê hnox cênhz njêl đêx chi haz njâuv đăngx haz blôngx lôcx vưngx tưz zos zangv hnox kangz yangx haz tiv zix ntơưv nênhs Ê đê.

Njêl đêx chi hnox cênhz njâuv đăngx

Blôngx lôcx vưngx hnox cênhz njêl chi

Njêl đêx chi hnox cênhz njâuv đăngx haz blôngx lôcx vưngx zos văn hoar zangv hnox tiv zix ntơưv nênhs Ê đê

H'Mai

733
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.