Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Dŭt ma kah ka ndông sa n’hanh trêch

14/05/2020 10:50 G5T+7

Ka ndông jêng du ntil trau sa ôi mhau tâm nau rêh bon lan ăp bu nong iê bu nuyh. Bu nuyh R’đe tâm n’gor gĕh trau ka ndông dŭt ma kah.

Jêh lông sŏk lĕ khung proch, ka dơi bu pot đah boh mrăch, bột ngot jêh rĭ sôr ta mâng sŏk ndông ta rnga ŭnh. Lah ndông he plach nao nao gơi ka sĭn tâm ban, mô gĕh khet. Poăch ka jêh ndông băn, bô kah, mô gĕh kro ir. Bu nuyh R’đe sa ka ndông n’hanh ma trêch n’hanh n’ha nŏng chăt bơh pĭt dak. Bô kah ka ndông n’hanh ma nau srat trêch, nau băl n’ha nŏng lĕ jêng du ntil trau sa gĕh âk ngăn bu nuyh ŭch sa n’hanh jêng du ntil trau sa kah bơh bu nuyh R’đe.

Ka ndông sa n’hanh trêch

N’ha nŏng sa ndrel ma ka ndông

Ka ndông sa ndrel ma trêch n’hanh n’ha nŏng jêng nau way trau sa kơt kăl e bơh bu nuyh R’đe

H'Mai

732
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.