Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Tiv zix Kênhx Bex ntơưv minhx cxưx Thair

18/01/2018 09:17 G1T+7

Nhoz, uô nox sâuv angr yaz Đăk Nông, iz făngz zov chênhr phuôv tsangr cinh têr, nênhs Thair tsinhv zov chênhr por phưv tsês văn hoar truênx thôngr. Hur ntơư, Kênhx Bex – iz nhax cux lâul tiv zix haz phuv biênr lo nênhs Thair zov chênhr tuôr tsês haz phuôv tsangr.

Ntơưv luz tâuz, qơư chor trăngx shôngz sis yôngx uô kênhx lo lu chiaz mur cuôs kênhx đror jông

Kênhx Bex zos iz zangv nhax cux muôx ntâu zangv suôz, tiv zix, jiêng biêtx ntơưv tsôngv box minhx cxưx Thair. Nuôr zos zangv nhax cux tiv zix haz lo zôngv tsi tsês hur sinh hoatx văn hoar văn nghêx truênx thôngr ntơưv nênhs Thair xưs uô nhax đêmx tsuô nênhs hu gâux haz sir zôngv hur chor hnuz hôix, lêr, tsaz…

Suôz Kênhx Bex đror vangv vos uô cxuô lênhx hluz zâu saz kâus lais

A Trư

2,997
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.