Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Êng ang Khèn Bè bơh bu nong Thái

18/01/2018 09:17 G1T+7

Rêh, ndâk njêng nau kan ta ntŏk gŭ mhe Dak Nong, bơh đah uănh kh’lay nau wăng sa, bu nuyh Thái uănh kh’lay tay nau răk mray nau way kal e. Tâm nĕ, Khèn Bè – du ntil ndơ uh êng âng n’hanh gĕh âk dơi bu nuyh Thái răk mray n’hanh hao dŏng.

Ta play nong, ăp ntŏk chôt mâng n’kar dơi bu put đah jrêng sŭt gơi bư Khèn Bè uh ntaih uĕh

Khèn Bè lah du ntil ndơ uh ntaih ăp ntil, gĕh ntil nhạc êng ang, mô gĕh tâm kơt bơh bon lan Thái. Aơ jêng du ntil ndơ dŏng uh pâl n’hanh dơi dŏng tâm ăp ntil nau way pâl k’dŏ, mprơ kal e bu nuyh Thái tâm ban uh ân ma bu nuyh mprơ n’hanh dŏng pâp uh tâm ăp nar rbŭn, têt…

Bâr ntaih uĕh bơh Khèn Bè bư hâk m’ak ngăn tâm nuih n’hâm bu nuyh iăt

A Trư

3,017
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.