Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Tiv zix fuôv câur tâuz hâu ntơưv kuôl pux Chu laz

07/11/2019 14:38 G11T+7

Iz chêr khâuz ndơưk truênx thôngr ntơưv kuôl pux Chu laz zos fuôv câur tâuz hâu, yo ntêr, yo nhuôs, hlangz, krưr tơư haz ntâu zangv trang sưc nhiax.

Tangz sis ntâu chi tiêt sâuv khâuz ndơưk kuôl pux Chu laz nhoz xar Đăk N’Drot (Đăk Mil), Đăk Wil (Cư Jut), Nâm N’Đir (Krông Nô) muôx ntâu kror txơưr tsi thôngx li Chu laz nhoz đuô kror qơư. Hur ntơư tsuv has txus fuôv câur tâuz hâu (mov ntông tâuz hâu). Kuôl pux Chu laz khênhx tsês plâuz hâu ntêr haz krưr fuôv tâuz hâu. Txus lêr hôis los sis nxeik bangx môngl uô nhangz, kuôl pux Chu laz krưr fuôv tâuz hâu uô thôngx li luz mov jông gâux tiv zix. Fuôv đuz los sis gangx, ntêr muôx 3m tror sâuv, đangr 10 – 12 cm, făngz tov đrâu ntơưv oz tos kangz fuôv lo xơưk nzir ntâuz laz haz uô pangx ntâuz jông gâux hênhr.

​​

Lênhx nav ntông haz krưr fuôv ntêr tsuô nxeik uô ntêx môngl uô nhangz

​​

Kuôl pux Chu laz krưr fuôv txix oz txus pêz txux siz txuôl krưr lux thôngx li luz mov

​​

Luz mov ntông tâuz hâu lo krưr ntơưv txux fuôv ntêr nênhs Chu laz jông gâux cênhz chêr khâuz ndơưk truênx thôngr

Bình Nhi

1,770
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.