Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Ðỗ Văn Chấm, Tsưr jos muôx côngz bê Ea Pô

16/07/2020 10:39 G7T+7

Zơưv Ðỗ Văn Chấm (zus shông 1974), minhx cxưx Zir, Tsưr jos Ea Pô, xar Tâm Thắng (Cư Jut) zos nênhs ntâuk ntêx hur phong tsox kruôz hu nhoz trôngx qơư.

Zơưv tsinhr cênhz đrul chi bôs, đoanx thêv hur jos tsov cưv ntâu hoax đôngs kruôz ntuôl, khu jông chor xair lus hur luz nênhx, pangz pêx xinhv uô jông trơưs chuv trương, cêr chei ntơưv Đangv, phap luôx ntơưv Têz qơưs. Zơưv tsinhv kruôz ntuôl pêx xinhv tsêk angr uô cêr môngl lus jêx jos, trâu saz phuôv tsangr cinh têr, tuôr tsêk văn hoar truênx thôngr… Zos li, zơưv tưz pangz mangx cênhz jêx jos uô tar jông chor chiv tiêu ntơưv ntâu jas kruôz hu cưs cxuô cxênhx chuôz kra, ntâu shông đrăngx đrênhk jos Ea Pô lo côngs nhênhx zos jos văn hoar.

Tsưr jos Đỗ Văn Chấm (yo đơưz) tsinhr cênhz đrul ban tưs cangr jêx jos kruôz hu phong tsox cxiv tsang jêx jos văn hoar txuk cxuô chuôz zis

Zơưv Đỗ Văn Chấm (yo đơưz) kra pêx xinhv jos Ea Pô xair chor cax phê jông, txi txir ndư chia phuôv tsangr cinh têr

Kuôl pux Ê đê jos Ea Pô tuôr tsêk văn hoar truênx thôngr

Đrul vai tsox muôx côngz bê ntơưv zus, zơưv Chấm tưz pangz mangx cênhz jêx jos uô tar jông chor chiv tiêu cinh têr-tsôngv langx ntơưv jos

Y Sơn

612
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.