Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Ðỗ Văn Chấm, Kô ruanh bon gĕh k’hưm ta Ea Pô

16/07/2020 10:39 G7T+7

Che Ðỗ Văn Chấm (deh năm 1974), bu nong Tày, Kô ranh bon Ea Pô, xă Tâm Thắng (Čư Jŭt) jêng du huê bu nuyh way leo pah kan lor tâm nau kan kuăl jă bu nuyh bon lan tâm bon.

Che way pah kan n’hanh chi bộ, phung kan tâm bon ndâk ăp ntil nau kan mbơh ntĭm, tâm nklaih uĕh ăp ntil nau văk khan tâm nau rêh, sâm kơl bu nuyh bon lan hao tay nau mĭn gĭt bư tĕng nau kan, trong leo kan bơh Ðảng, phap luật Bri dak. Che kuăl jă bu nuyh bon lan ân nđâp neh bư trong hăn, nsrôih bư hao nau wăng sa, mât mray nau way kăl e… Yor nĕ, che suy kơl n’hâm suan n’hanh bon pah kan lôch uĕh ăp ntil nau kan jă đă yor ăp n’gâng kan đă kan, âk năm nao nao bon Ea Pô dơi kơp lah bon gĕh nau rêh kloh uĕh.

Kô ranh bon Ðỗ Văn Chấm (ao nglang) way pah kan ndrel ma N’gâng kan uănh gai bon gơi ndâk njêng nau rêh uĕh nau kloh uĕh ta ăp r’năk sa

Che Ðỗ Văn Chấm (ao nglang) ntĭm bu nuyh bon lan bon Ea Pô ruah tơm ca phê uĕh, gĕh play âk tăm gơi bư hao nau wăng sa

Bu ur R’đe bon Ea Pô mât mray nau way kăl e

Ðah nau k’hưm, che Chấm suy kơl n’hâm suan n’hanh bon pah kan lôch nau kan wăng sa - bư hao nau rêh bon lan

Y Sơn

654
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.