Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Điểu Trí uô jông hâux lưv kruôz ntuôl, kruôz hu

21/05/2020 14:50 G5T+7

Txix shông 2010 txus hnuôr, tix lâul Điểu Trí (zus shông1974) lo pêx xinhv tsang uô Tsưr jos Bu Nung, xar Quảng Trực (Tuy Đưc).

Uô jông tinh thânx tsach nhiêms, tix lâul tsinhr kruôz ntuôl pêx xinhv uô jông trơưs cêr chei, chuv trương ntơưv Đangv, chinhr sach phap luôx ntơưv Têz qơưs; kruôz ntuôl pux tuz nhuôs hur jos côngv saz, si pangz uô hnox uô hâuk, uô cê ndê trux; tuôr tsês, phuôv tsangr nghêx lâul. Ntơưv sir jul hur uô hâux lưv ntơưv tix lâul tưz pangz uô tsuô pêx xinhv txơưx xangr, sir jul uô hnox uô hâuk, luz nênhx ntơưv pêx xinhv ziv hnuz ziv ndê trux, ntâu net văn hoar lâul xưs li ntul ntâuz txaix, kraz ndâu, nhax cus... lo tuôr tsês, phuôv tsangr.

Tsưr jos Điểu Trí (tov cơưs sangz lâul) kruôz ntuôl pêx xinhv tsi zuôv cêr phap luôx, côngv saz, siz pangz phuôv tsangr chuôz thênhx

Kruôz ntuôl ntơưv tix lâul Trí, pêx xinhv zov chênhr tuôr tsês văn hoar lâul

Tix lâul Trí tsinhv tu 2 ha cax phê, yênhx puô tsoz ntông hnox txir cxuô zangv chia phuôv tsangr chuôz thênhx

Tix lâul Trí đênhr saz chuôz zis pluôs lo Têz qơưs puz yik nôngz zus jông

A Trư

700
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.