Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Điểu Trí pah kan uĕh nau kan jă đă, mbơh ntĭm

21/05/2020 14:50 G5T+7

Ntơm năm 2010 tât abaơ, nô Ðiểu Trí (1974) dơi bu nuyh bon lan ruah bư Kô ruanh bon Bu Nung, xă Quảng Trực (Tuy Ðức).

N’hao uĕh nuih n’hâm kan, nô way ntênh nkah ăp bu nuyh bon lan tĕng kan uĕh nau kan, trong leo kan bơh Ðảng, nau kơl, pháp luật Bri dak; jă đă ăp bu nuyh tâm bon tâm rom gop, tâm kơl bư hao nau wăng sa, gơi n’hao nau rêh; mât mray, hao dŏng uĕh nau way kăl e. Yor lĕ nuih n’hâm tâm nau pah kan nô sâm kơl bu nuyh bon lan n’hao nau mĭn gĭt, nuih n’hâm pah kan bư mir jan ba, nau rêh bu nuyh bon lan rlau nar rlau hao, âk ntil nau way kăl e tâm ban nau kan vâng tanh, tanh sah siau, nkra ndơ pâl… dơi mât mray, hao dŏng uĕh.

Kô ruanh bon Ðiểu Trí (lôch bơh chiau ti) jă đă bu nuyh bon lan lơi bư gĕh nau tih pháp luật, tâm rom gop, tâm kơl bư hao nau wăng sa

Yor dơi nô Trí jă đă, âk bu nuyh tâm bon lĕ mât mray uĕh nau way kăl e

Nô Trí mât mray tay 2 hec ta ca phê, âk rhiăng tơm tăm sa play gơi bư hao nau wăng sa tâm r’năk

Nô Trí n’hưch r’năk o-ach dơi Bri dak kơl be rong ân uĕh

A Trư

701
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.