Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Điểu Trí làm tốt công tác tuyên truyền, vận động

21/05/2020 14:50 G5T+7

Từ năm 2010 đến nay, anh Điểu Trí (1974) được người dân bầu làm Trưởng bon Bu Nung, xã Quảng Trực (Tuy Đức).

Nêu cao tinh thần trách nhiệm, anh thường xuyên nhắc nhở người dân thực hiện tốt đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; vận động bà con trong bon đoàn kết, giúp đỡ nhau lao động sản xuất, cùng nhau phát triển; giữ gìn, phát triển nghề truyền thống. Từ sự nhiệt tình trong công tác của anh đã góp phần làm cho người dân nâng cao ý thức, tinh thần lao động sản xuất, đời sống của người dân ngày càng nâng lên, nhiều nét văn hóa truyền thống như dệt thổ cẩm, đan lát, nhạc cụ... được gìn giữ, phát triển.

Trưởng bon Điểu Trí (ngoài cùng bên trái) vận động người dân không vi phạm pháp luật, đoàn kết, giúp đỡ nhau phát triển kinh tế

Từ sự vận động của anh Trí, người dân chú trọng giữ gìn văn hóa truyền thống

Anh Trí còn chăm sóc 2 ha cà phê, hàng trăm cây ăn trái các loại để phát triển kinh tế gia đình

Anh Trí động viên hộ nghèo được Nhà nước hỗ trợ dê giống chăn nuôi tốt

A Trư

788
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.