Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Điểu Srêng lo pêx xinhv nhiav seiz hlu

18/11/2021 09:43 G11T+7

Zơưv Điểu Srêng (zus shông 1963), minhx cxưx M'nông nhoz jos Jăng Play 3, xar Trường Xuân (Đăk Song) zos nênhs muôx côngz bê. Zơưv tsinhr môngl yangv has Pêx xinhv côngv saz, siz pangz thâuv txov nhev, tuôr truôx an ninh tsâts tưs…

Cxuô jas cơưv chei jêx jos, zơưv bangx cxix cxuô nôix jung chia kra trâu pêx xinhv jông, huv six, zôngx ziv pâuz. Zos li, zơưv Điểu Srêng tsinhr lo pêx xinhv njênhk nhiav, uô trơưs, trâu saz uô nox, uô hâuk, phuôv tsangr chuôz thênhx, uô nênhx truôx...

Zơưv Điểu Srêng (sangz xik) siz thangv trâu canr bôx jos lus chor hâux lưv hur jos

Zơưv môngl txus tsêr đênhr saz pêx xinhv sir jul phuôv tsangr chuôz thênhx

Chuôz zis zơưv Điểu Srêng zos iz hur chor chuôz zis muôx thu nhâps saz hur uô nox

Mai Anh

432
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.