Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Ðiểu Srêng dơi bu nuyh

18/11/2021 09:43 G11T+7

bon lan rŏng mêrChe Ðiểu Srêng (deh năm1963), bu nuyh Bu Nong ta bon Jăng Play 3, xă Trường Xuân (Dak N'Soong) jêng du huê bu nuyh gĕh k'hưm. Che way tât khâl ôp n'hưch nuih n'hâm Bu nuyh bon lan tâm rom gop, tâm kơl n'hâm suan nsrôih găn nau jêr jŏk, mât đăp mpăn nau rêh tâm bon lan...

Ăp tâ rbŭn bon, che rơm nŭm ntil nau rbŭn gơi mbơh ân bu nuyh bon lan gĭt nê nẅ, mbơh ân ngăch, nơih gĭt nô nau. Yor nĕ, che Ðiểu Srêng dơi bu nuyh bon lan iăt tĕng, rŏng mêr, tĕng kơt tâm nau pah kan bư mir jan ba, tĕng kơt tâm nau kan wăng sa ta r'năk, đăp mpăn nau rêh...

Che Ðiểu Srêng (bơh ma ti) nchră nau kan ndrel ma kan bộ bon tâm ăp ntil nau pah kan gĕh ta bon

Che tât ta ăp wâl n'hưch bu nuyh bon lan hao nau wăng sa

R'năk che Ðiểu Srêng jêng du r'năk sa gĕh joi n'sĭt âk prăk tâm nau pah kan bư mir

Mai Anh

433
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.