Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Điểu Srao uô jông hâux lưv kruôz ntuôl, kruôz hu

12/03/2020 10:39 G3T+7

Txix shông 2014 txus hnuôr, tix lâul Điểu Srao, minhx cxưx M’nông, lo pux tuz nhuôs njênhl tsang uô Tsưr jos Bu Gia, xar Quảng Trực (Tuy Đưc).

Uô jông tinh thânx, tsach nhiêms, tix lâul tsinhr kruôz ntuôl, kruôz hu pêx xinhv hur jos côngv saz, siz pangz uô hnox uô hâuk, công vtêk cxiv tsang jêx jos yaz. Iz făngz, tix lâul tsinhv đênhr saz pux tuz nhuôs tuôr tsês nghêx truênx thôngr xưs li ntul ntâuz txaix, kraz ndâu, uô chơưr cxuôr, khơưs tsês cxuô zangv huz lâul, nhax cus truênx thôngr ntơưv tsôngv box minhx cxưx nhoz qơư.

Tsưr jos Điểu Srao tsinhr cxênhz cxuôx, sâu bê tiz nênhs chuôz zis hur jos chia cangr jông

Tix lâul kruôz hu pêx xinhv cxiz chênhr côngv saz, siz pangz hur uô hnox uô hâuk

Điểu Srao chos, tu jông 4 ha cax phê, phưx txoz, điêux, ntông hnox txir chia sâu lo nhiax truôx tsuô chuôz zis

A Trư

829
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.