Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Điểu Srao pah kan uĕh nau kan mbơh ntĭm, jă đă

12/03/2020 10:39 G3T+7

Ntơm năm 2014 tât abaơ, nô Ðiểu Srao, Bu Nong, dơi bu nuyh bon lan ruah bư Kô ruanh bon Bu Gia, xă Quảng Trực (Tuy Ðức).

N’hao uĕh nuih n’hâm tâm nau pah kan, nô way mbơh hưn, jă đă ăp bu nuyh bon lan tâm bon tâm r’nglăp, tâm kơl pah kan bư mir jan ba, tâm kơl n’hâm suan ndâk njêng bon lan mhe. Bơh đah nĕ, nô jă đă tay bu nuyh bon lan mât mray uĕh nau way tanh sah siau, vânh tanh nah, n’gon ndrănh yăng, mât mray yăng gir kăl e, ndơ dŏng goh uh ơm bơh bon lan bu nong iê bu nuyh tơm.

Kô ruanh bon Ðiểu Srao way ksiêm, nchŭn uănh r’năk r’noh bu nuyh bon lan gơi mât uănh uĕh

Nô Srao jă đă bu nuyh bon lan tâm r’nglăp, tâm kơl n’hâm suan pah kan bư mir jan ba

Ðiểu Srao tăm, mât mray uĕh 4 hec ta ca phê, tiêu, tơm tăm sa play gơi n’sĭt prăk rêl tâm nau pah kan

A Trư

1,050
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.