Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Điêuv Njah, nghês nhân txơưx ntâu zangv

20/06/2019 14:30 G6T+7

Zơưv Điêuv Njah (Ma Rin), minhx cxưx M’nông nhoz jos Bu P’râng, xar Đăk N’Drung (Đăk Song) zos iz lênhx nghês nhân txơưx ntâu zangv, pâuz sir zôngv ntâu zangv nhax cus truênx thôngr.

Nghês nhân ưu tur Điêuv Njah tror uô tơưv nghi thưc côngv phôngv blêx yaz ntơưv minhx cxưx M’nông

Muôx 14 shông, zơưv Điêuv Njah tưz môngl cênhz txir haz pangz văn nghês hur jos chia cơưv shuv, sir zôngv cxuô zangv nhax cus truênx thôngr, tsưr ziv tsov cưv haz uô ntâu zangv nghi lêr ntơưv minhx cxưx M’nông. Đrul saz nhiav, cuz saz cơưv shuv ntơưv zus, muôx 20 shông, zơưv tưz txơưx sir zôngv ntâu zangv nhax cus truênx thôngr xưs li M’buôt, trăngx, chiêng…; pâuz tsov cưv haz uô lo ntâu nghi lêr uô yôngz, phôngv blêx yaz, tol fôngx zưl, côngv yangr đêx… Zơưv tsinhv tsinhr kruôz ntuôl haz kra tsôngv box tuôr truôx văn hoar truênx thôngr jông ntơưv pus zơưs…

Zơưv Điêuv Njah đăng cir uô trơưs Cui ươc cxiv tsang nênhx văn hoar thangx tsangv minhx cxưx nênhs tsơưs

Minh Huyền

1,938
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.