Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Ðiểu Njah, gru gĕh âk nau blau

20/06/2019 14:30 G6T+7

Che Ðiểu Njah (Ma Rin) Bu Nong ta bon Bu Prâng, xă Dak N’Drung (Dak N’Soong) lah du huê gru gĕh âk nau blau, blau dŏng ăp ntil ndơ pâl ntơm kăl e.

Gru blau lơn Ðiểu Njah bư brah m’ak kăch ba mhe bơh bu nuyh Bu Nong

Tât năm 14, che Ðiểu Njah tĕng mbâ păng n’hanh phung k’dŏ mprơ tâm bon gơi nti, dŏng ăp ntil ndơ pâl kăl e, nau ndâk tâ bư brah n’hanh nau way bư brah ntơm kăl e bơh Bu Nong. Ðah nau ŭch, nau gơih ôp nti, năm 20, che lĕ blau dŏng ăp ntil ndơ dŏng pâl gĕh uh M’buăt, uh n’hôm, tur chĭng…; blau ndâk tâ rbŭn n’hanh bư brah lah yang lah gĕh nau bư brah tâm nsông, bư brah m’ak kăch ba mhe, bư brah wơt bu năch, bư brah ndrâm dak… Che way mbơh ntĭm ăp bu nuyh bon lan răk mray ân uĕh nau way ntơm bơh kăl e tâm nau rêh ôi mhau…

Che Ðiểu Njah kí sam bŭt Buăn ndâk njêng nau rêh uĕh gĕh nau way mpeh bon lan bu nong iê bu nuyh

Minh Huyền

1,927
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.