Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Điêuv Ngun - canr bôs đoanx ntâus ntêx

18/04/2019 09:28 G4T+7

Txix shông 2012 txus nuôr, zos Bir thư Đoanx xar Ðăk R’tih (Tui Ðưc), tix lâul Ðiêuv Ngun tsinhr ntâus ntêx, sir jul uô cxuô hoatx đôngs ntơưv trôngx qơư.

Tix lâul cuz saz kra pêx xinhv tsưr ziv uô nox, phuôv tsangr cinh têr chuôz zis

Đrul saz xangr cxiv tsang đoanx ziv hnuz ziv phuôv tsangr, tix lâul tưz sir jul nrar cơưv đhâu hur ntơưr bor, môngl côngv chor lơp yangz shuv cưs cxênhx saz tsov cưv. Li ntơư, tix lâul tưz zov chênhr siz shơư kruôz ntuôl, kruôz hu chor fôngx zưl hluôs uô nênhx jông; kra đoanx viên, thanh niên haz pêx xinhv trâu saz phuôv tsangr cinh têr, cxuôv yeiz txu pluôs…

Kror pangz mangx ntơưv tix lâul pangz uô tsuô phong tsox đoanx sâuv thangx tsangv xar ziv hnuz ziv ndê trux

Y Sơn

2,462
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.