Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Ðiểu Ngun – kan bộ đoàn pah kan uĕh gơi ân bu tĕng kơt kan

18/04/2019 09:28 G4T+7

Ntơm năm 2012 tât abaơ, Bí thư Ðoàn xă Dak R’tih (Tuy Ðức), nô Ðiểu Ngun pah kan uĕh ngăn gơi ân bu tĕng kơt kan, nô lĕ nuih n’hâm leo pah kan lor ta ăp ntil nau kan tâm xă.

Nô lĕ nuih n’hâm ntĭm bu nuyh bon lan pah kan, hao nau wăng sa tâm r’năk

Ðah nau ŭch ndâk njêng n’gâng kan đoàn lơ nar lơ hao, nô mô rlu nti uănh sam bŭt báo, tĕng nti ăp jrô ntĭm nau kan đoàn. Tă bơh nĕ, nô uănh kh’lay tâm r’nglăp ăp ntil nau kan mbơh ntĭm, jă đă ăp bu druh ndăm rêh ân uĕh di; ntĭm gai đoàn viên, druh ndăm n’hanh bu nuyh bon lan hao nau wăng sa, lâm nau ji ngot trŭnh o-ach…

Yor nsrôih n’hâm soan pah kan tă bơh nô suy kơl bư n’hao nau kan đoàn ta xă lơ nar lơ hao

Y Sơn

2,362
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.