Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Ðiểu M’Brâng lĕ nuih n’hâm ma nau kan jă ntĭm bu nuyh on lan

25/02/2021 10:13 G2T+7

Năm 2019, che Ðiểu M’Brâng (deh năm 1961) ta on Dak R’Moan, xă Dak R’Moan (on têh Gia Nghĩa) dơi bu nuyh on lan ruah ư Kô ruanh Mặt trận on.

Yor gĕh nau ngăch, lĕ nuih n’hâm tâm nau kan n’hanh gĕh nau blau, che way tât ta ăp r’năk bu nuyh on lan mbơh ntĭm, jă đă on lan tâm rom gop, tĕng kan ân di ăp ntil nau leo kan bơh Ðảng, pháp luật Bri dak; ntĭm gai bu nuyh on lan nti ôp nau bên ư mir jan ba ăp r’năk gĕh nau blau gơi hao nau wăng sa… Tâm nĕ, bơh năp Têt Tân Sửu, che n’hanh kan bộ tâm on lĕ jă đă bu nuyh on lan tâm chruh prăk, r’văt ndơ kơl sâm kơl ăp r’năk gĕh nau rêh o-ach wơt sa têt ân uĕh lăng. Yor lĕ nuih n’hâm tâm nau pah kan bơh Kô ruanh Mặt trận Ðiểu M’Brâng, bu nuyh on lan ta on lĕ tâm rlong pah kan, ndâk njêng r’năk gĕh nau rêh kloh uĕh, sâm kơl njŭn ndơp on Dak R’moan rlau nar rlau hao.

Che Ðiểu M’Brâng (lôch bơh chiau ti) way dơh dăch, jă đă bu nuyh on lan nsrôih pah kan wăng sa

Che way rŏ săm ŭt báo gơi gĭt ăp ntil nô nau mbơh ntĭm ân ma bu nuyh bon lan

Yor pah kan jêh uĕh ăp ntil nau kan bu jao, che Ðiểu M’Brâng dơi bu ân âk săm ŭt r’nê

Mai Anh

553
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.