Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Tuô zôngr ntơưv jâuz txir hur vangx

04/10/2018 09:37 G10T+7

Chia jangv zôngv hoar tsât tuô jôngr uô cxuôv hav txus đăngs jul chuôz zis, zuôr zôngv iz cxa nguên liêus tưs nhiên hur tsêr chia uô nzaz chuôz tuô zôngr, lơưr zôngr muôx grê li nuôr:

Uô nzaz tuô zôngr ntơưv tsơưz

+ Muôz cuô kâuz txir tâuz ziz haz muôz ndol puôr yuôx nzuôr teik đar tsuô hur iz luz thâur ndâux lux. Uô kangz ntơư, muôz ntâuz krưr thưx phâmv haz zôngv pangl đik nar tho muôx li 7-8 kror sâuv ntơư. Zôngr zuôr lo hu tuôx viv tsư kangz jiz txir tâuz ziz haz gangl hur thâur, nox haz tuôs hur ntơưv.

+ Têr tơưr tsơưz haz txar muôx li 1/2 txir tsơưz uô têx tol zâu mas tso tsuô hur ntiv, uô kangz ntơưv zôngv vix tsangv krưr thưx phâmv pul ndâux ntiv. Zôngv 1 tus pangk đik nar yâuv to ntâu luz kror zâu sâuv ntâuz vix tsangv pul chia txir tsư kangz tuôx haz hu jux jul zôngr tuôx. Zôngr zuôr lo hu tuôx viv txir tsơưz tsư haz gangl tsuô hur tror tsi lo lus.

Mẫn Doanh (t.h)

353
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.