Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Dŏng ăp ntil ndơ tâm vươn gơi bư khĭt rhuay

04/10/2018 09:37 G10T+7

Gơi mô gĕh dŏng ăp ntil dak si hóa học bư mô uĕh ma n’hâm soan săk jăn, he dŏng ăp ntil tơm gĕh ơm tâm wâl gơi bư dăk nhŭp rhuay, mprơh ân rhuay du:

Dŏng prit gơi bư dăk nhŭp rhuay

+ Sŏk giấm táo n’hanh sŏk iê dak tho siên chê ta ka chok huy. Jêh rĭ, put ka chok ma dŭng ka su n’hanh dŏng mâng suât sêk ntâp 7-8 mlâm trôm jê. Rhuay bô giấm táo nĕ păng lăp tâm trôm hăn sa ndơ tâm ka chok, jêh rĭ khĭt.

+ Plôk ntô prit n’hanh koh ½ play prit jêng ăp lat jê jê jêh rĭ dơm tâm siên, jêh nĕ dŏng dŭng ka su gơi put lơi mbung siên. Dŏng mâng suât sêk ntâp âk trôm jê jê ta dŭng ka su gơi bô play ân joi hăn sa. Rhuay bô prit nĕ păng lăp hăn joi ndơ sa mô hôm dơi thơ luh bơh tach.

Mẫn Doanh (t.h)

404
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.