Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Ntŏk têl kal e trong Trường Sơn-trong Hồ Chí Minh ta Dak Nong

16/05/2019 13:59 G5T+7

Tĕng nau ndâk pah kan kơl drăp ndơ tâm lơh ân mpeh Nam, N’gâng kan Chính trị, BCH TW Ðảng (gưl II) ndâk tâ pơk trong, rdeng ndu ndơ tâm lơh Trường Sơn.

Jêh dơi ndâk njêng “Phung kan ntĭm gai nau tâm lơh”, Ðoàn 559, lơ 25/5/1959, N’gâng kan Mât chiă bri dak lĕ njêng đoàn B90 kơl tâm lơh ta Liên khu V ang bar đah trong khu V n’hanh Nam Bộ, tâm rnglăp trong leo tâm lơh Bắc-Nam. Lah tât ta Dak Lak (ơm) dơi bu moh lah B4, tâm pă jêng bar ntŏk ang trong hăn ta Nam bộ. Ta mông aơ, Khu ủy mpeh Ðông Nam Bộ lĕ pơk tâ ăp đoàn ta bơh ntŏk tâm lơh D pơk trong tâm mâp ma B4.

Ta 4 mông mhau lơ 30/10/1960, iê ka han B4 lĕ tâm mâp ma đoàn C200 ta Vam Dak R'tih, dak Ðồng Nai, abaơ lah thôn Ðồng Tiến, xă Dak Nia, bon têh Gia Nghĩa. Ta 8 mông măng lơ 4/11/1960, iê ka han B4 lĕ tâm mâp ma ka han tâm lơh n’gor Phước Long-Ðông Nam Bộ ta trong 14 mpeh trong pe Dak N’Soong, abaơ lah ta thôn 8, xă Nam Bình, n’qual Dak N’Soong. Ntơm bơh aơ, trong leo tâm lơh Bắc-Nam dơi bu pơk ntơm mpeh Bắc tât ta Trunng ương Kục mpeh Nam, suy kơl bư kăch mạng mpeh Nam r’gâl uĕh ta nau kan mhe, tâm lơh tay gơi sŏk lơi bri dak mpeh Nam bu pit, kluôm lĕ bri dak.

Ta Dak Nong, trong Trường Sơn-trong Hồ Chí Minh hăn ta ăp n’qual Čư Jŭt, Dak Mil, Dak N’Soong, Tuy Ðức, gĕh ăp mpeh trong tâm 2 ntŏk Dak Mil n’hanh Bu Prăng lah trong jong tâm 140 km: trong Hồ Chí Minh Đông Trường Sơn ntŏk ta Dak Mil – Dak N’Soong; trong nkhăn Dak Mil hăn Ô Ran (Drôn) tât ta Lộc Ninh (năm 1973-1974); mpeh trong Hồ Chí Minh Bu Prăng hăn Lộc Ninh năm 1974 n’hanh ntŏk tâm lơh têh, n’king bơh ka hăn bĭt rdeh mpăr n’hanh ka han tâm lơh tâm dâng neh bơh ka han My – Ngụy ta ntŏk Yôk Ŭnh; Ntŏk nchŭn ka han bơh mpeh Bắc ta năm 1965 tât năm 1975 n’hanh Ntŏk prăp drăp ndơ tâm lơh B2.

​​​​

Ntŏk du mpeh bơh ka han B4 lĕ tâm mâp ma đoàn C200 ta Vàm Dak R'tih, dak Ðồng Nai, ta 4 mông mhau lơ 30/10/1960, aẃaơ lah thôn Ðồng Tiến, xă Dak Nia, bon têh Gia Nghĩa

​​​​​

Ntŏk mpeh tâl bar bơh ka han B4 lĕ tâm mâp ma ka han tâm lơh n’gor Phước Long-Ðông Nam Bộ, tâm rnglăp đah trong neh Hồ Chí Minh Ta 8 mông măng lơ 4/11/1960

​​​​

Rup Ntŏk têl kal e bơh bri dak trong Hồ Chí Minh đông Trường Sơn ta mpeh pe mpôih ka han 8, xă Thuận Hạnh, ta Dak N’Soong-Bu Prăng hăn Lộc Ninh (lôch năm 1974); Dak N’Soong hăn ta Chơn Thành (1975)

​​​​​​

Rup Ntŏk têl kal e bơh bri dak trong Hồ Chí Minh đông Trường Sơn ta xă Quảng Trực (Tuy Ðức), ta Bu Prăng hăn Lộc Ninh-Chơn Thành

Quốc Sỹ

5,069
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.