Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Di sanv văn hoar phi vâts thêv têz qơưs ntơưv nênhs Môngz

07/06/2018 09:25 G6T+7

Tuôx uô nox, nhoz sâuv têz qơưs yaz Đăk Nông, iz făngz zov chênhr phuôv tsangr cinh têr, nênhs Môngz tsinhv zov chênhr tuôr tsês văn hoar truênx thôngr.

Đha Kênhx Môngz, iz tiêt mux tiv zix hur hnuz Đaix đoanx cêt cxuô minhx cxưx Viêtx Nam ntơưv jos Đăk Tân, xar Đăk Nia (Gia Nghiar) shông 2017

Hur ntơư, Kênhx Môngz – iz zangv nhax cus truênx thôngr tsuôs Môngz li muôx haz tưz lo Bôs Văn hoar – Thêv thos haz Du lix côngs nhênhx zos Di sanv văn hoar phi vâts thêv têz qơưs shông 2015. Kênhx Môngz zos iz zangv nhax cus ntâu luz suôz dân jan tiv zix. Nuôr zos zangv nhax cus tiv zix haz lo sir zôngv tsi tsês hur cxuô hnuz sinh hoatx văn hoar, văn nghês, hnuz tsaz, hnuz đaix đoanx cêt, hnuz hôis văn hoar cxuô minhx cxưx Viêtx Nam…

Kênhx muôx 6 tus shôngz trơưv reik sâuv luz tâuz ntông; tho kror pul haz tho kror đhok pleiv sâuv chor trăngx shôngz trơưv chioa thâuv yuôz muôx chor suôz đror trơưs saz xangr. (Hur shênhv: Nghês nhân Sungx A Vôngv, nênhs Môngz nhoz xar Đăk Nia (Gia Nghiar) kra lus kênhx Môngz)

Minh Huyền

1,571
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.