Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Ntrŭp siăm put mbung y tế ân di gơi n’jrăng n’gang vi rut Corona

06/02/2020 09:51 G2T+7

Yor nô nau ji vi rut Corona ji tưp ta Khêch n’hanh 20 bri dak lam tâm ăp ntŭk ta play neh, N’gâng kan Y tế thế giới (WHO) n’hanh Bộ Y tế lĕ mbơh hưn nau ntĭm n’hanh nau n’jrăng, n’gang nau ji aơ.

 

Tâm nĕ, mbơh nau kan ntrŭp siăm put mbung lah du ntil nau kan nơi gơi n’jrăng n’gang nau ji aơ. Nau kan dŏng siăm put mbung y tế di gơi n’king dak dhuih mprănh tă bơh bu nuyh ji tât gĕh vi rut tât ma bu nuyh mô gĕh nau ji yor ji đaih. Nau kan dŏng siăm put mbung du tâ di lah he dŏng du tâ jêh rĭ klŭp vĭt lơi, kôp lơi ndrôp. Lah ntrŭp siăm put mbùng he ân màu ndrêh bơh tach yor mau ndrêh dơi n’king dak, dak duih yor ji đaih mô gĕh mpranh tâm mbung, tŭp bơh tach. Mpeh nglang dơi rhip dak, nĕ he ntrup ta mbung, gơi n’hâm thơ luh bơh tach iang ta siăm. Siăm ntrŭp lĕ ta muh n’hanh ta mbung.

Bơh đah ntrŭp siăm put mbung, tĕng Cục Y tế n’jrăng n’gang nau ji, Bộ Y tế, bu nuyh bon lan tĕng kơt nau ntĭm aơ gơi n’jrăng, n’gang nau ji klơm soh tâm tưp:

- Mô dơi tâm mâp mbơh ngơi đah ma bu nuyh gĕh nau ji klơm soh cấp tính;  lah gĕh nô nau tâm mâp ma bu nuyh ji he ntrŭp siăm put mbung y tế ân di n’hanh mô dơi gŭ tâm êp.

- Mray săk jăn ân răm, ŭm tôh ân kloh, tho ti ma ka pu ăp tâ, nsung mbung đah dak si bư gĭt ka man gơi n’jrăng nau ji klơm soh.

- N’king mbung n’hanh muh lah ji daih, dŏng siăm gơi n’king mô rĭ siăm sŭt mbung gơi ka man mô gĕh tưp ta bu êng.

- Bu nuyh mhe sĭt ta bon têh Vũ Hán, n’gor Hồ Bắc, Khêch mô rĭ ăp n’gor, bon têh êng tâm bri Khêch dôl gĕh nau ji tưp mô rĭ tă mâp bu nuyh ji klơm soh yor vi rut Corona tâm 14 nar lah saơ săk jăn ji kop, siĕk, jêr jruh n’hâm, hăn ta wâl dak si y tế êp ngăn ngên gơi nai dak si ôp, khăm, săm nau ji.

- Lah saơ nau ji he mbơh ân bu gĭt, tâm nĕ gĕh ăp n’gâng kan y tế, n’gâng kan bri dak ta ntŭk gŭ rêh gơi ksiêm, ndâk nau kan, gơi mô ân nau ji aơ tâm tưp.

Quốc Sỹ

353
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.