Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Lâuv pluô xinhz

06/01/2017 11:09 G1T+7

Lâuv phuôz xinhz muôx tsul kangz jiz, langx. Iz cxa jangx yuôx khu moz zôngv lâuv phuôz xinhz hur kangz nuôr:

Lâuv phuôz xinhz

+ Moz ndâux plăngz ntuôr cuô kâuz: Lâuv phuôz xinhz 25g. Iz tangs cis nox thâuv yaiz plăngz.

+ Gru ntêr, nhuôs gru: Lâuv phuôz xinhz ru tos mur njê, nzuôr hur, muôz tsuô hur lâux câu angr, lâuz đêx huv, txơưz sâuv kror chuz, râuz bâu ntơưv suôr tơưk chik hluz, txu suôr tơưk chik zâu tsơưk zuôr cuô, kê fuôs mas zôngv.

+ Cxiz cuô mil, cxangz cuô mil: Lâuv phuôz xinhz nzuôr hur, muôz tsuô hur lâux câu angr, lâuz đêx huv, txơưz sâuv kror chuz, râuz bâu ntơưv suôr tơưk chik hluz, txu suôr tơưk chik zâu tsơưk zuôr cuô, kê fuôs mas zôngv.

+ Ntâu trox hur nyangr, cxangr tơưr đôngs machx vanhx: Tơưr lâuv phuôz xinhz huv, nzuôr hur, muôz tsuô hur lâux câu angr, lâuz đêx huv, txơưz sâuv kror chuz, râuz bâu ntơưv suôr tơưk chik hluz, txu suôr tơưk chik zâu tsơưk zuôr cuô, kê fuôs, iz jas zôngv 100ml.

+ Moz tâuz hâu tsi tsâus jul: Blôngx lauv phuôz xinhz 200g, nzuôr hur, muôz tsuô hur lâux câu angr, lâuz đêx huv, txơưz sâuv kror chuz, râuz bâu ntơưv suôr tơưk chik hluz, txu suôr tơưk chik zâu tsơưk zuôr cuô, kê fuôs, hâuk hlôngr yuôx.

Nguồn: suckhoedoisong.vn

570
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.