Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Nau têl pah kan ka han 720 ta Dak Ngo

06/06/2019 10:11 G6T+7

Trung đoàn 720 (Binh đoàn 16) bư mpôih ta xă Dak Ngo (Tuy Ðức) dơi ndâk njêng ntơm năm 1999, đah nau kan bư hao nau wăng sa – nau rêh tâm bri bon, tâm rnglăp đah đăp mpăn ntŏk gŭ n’hanh mât chiă neh ntu bri dak tâm 13 thôn, bản/bon bơh 4 xă tâm n’qual Tuy Ðức n’hanh Dak R’lâp.

Abaơ, Nau kan wăng sa – mât chiă neh ntu bri dak bơh mpôih ka han lĕ gĕh dăch tât 900 r’năk bu nuyh bon lan lah gĕh 17.000 rbăn bu nuyh kan; tâm nĕ gĕh 91 r’năk Bu Nong, Mông 431 r’năk, ba bă lah ăp bu nuyh bu nong: Nùng, Dao, Khơme, Tày, Hoa, Mường, Sán Chỉ… Du r’năk dơn bư ntơm 0,7 – du hec ta ca phê n’hanh 1 – 2 hec ta điều, kao su, gĕh n’sĭt tâm nau kan tâm 70 r’keh prăk du năm. Âk r’năk gĕh n’sĭt lơ 300 r’keh prăk du năm, khăn păng rvăt rdeh têh, ndâk bư wâl nâp uĕh.

Trung đoàn lĕ nsu dŏng âk r’me prăk gơi ndâk bư trong ŭnh điện n’hanh trong hăn, wâl sam bŭt, trạm y tế…

Kan bộ, ka han Trung đoàn 720 uănh kh’lay nau ntĭm gai kĩ thuật răk chăm ăp ntil tơm tăm ân ma bon lan

Ka han Trung đoàn 720 dơh dăch ma bu nuyh bon lan gơi tâm kơl nau jêr jŏk ma bu nuyh Mông

Nai dak si Wâl dak si Ka han n’hanh bu nuyh bon lan Trung đoàn lĕ nuih n’hâm khăm săm nau ji ân ma bu nuyh bon lan

Phan Tân

4,292
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.