Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Dấu ấn bộ đội 720 ở Đắk Ngo

06/06/2019 10:11 G6T+7

Trung đoàn 720 (Binh đoàn 16) đứng chân trên địa bàn xã Đắk Ngo (Tuy Đức) được thành lập từ năm 1999, với nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, gắn với ổn định dân cư và củng cố thế trận quốc phòng an ninh trên địa bàn 13 thôn, bản/bon của 4 xã thuộc 2 huyện Tuy Đức và Đắk R’lấp.

Hiện nay, Dự án kinh tế - quốc phòng của đơn vị đã thu hút gần 900 hộ nhận khoán với trên 17.000 lao động; trong đó có 91 hộ dân tộc M'nông, dân tộc Mông 431 hộ, còn lại là đồng bào các dân tộc khác như: Nùng, Dao, Khơme, Tày, Hoa, Mường, Sán Chỉ… Mỗi hộ dân nhận khoán từ 0,7-1ha cà phê và từ 1-2ha điều, cao su, thu nhập bình quân 70 triệu đồng/hộ/năm. Nhiều hộ còn có thu nhập trên 300 triệu đồng/năm, mua được ô tô, xây dựng nhà kiên cố.

Trung đoàn đã đầu tư hàng trăm tỷ đồng để xây dựng kết cấu hạ tầng như điện đường giao thông, trường, trạm y tế...

Cán bộ, chiến sỹ Trung đoàn 720 chú trọng hướng dẫn người dân kỹ thuật chăm sóc cây trồng

Bộ đội Trung đoàn 720 luôn gần gũi chia sẻ mọi khó khăn với đồng bào Mông trong vùng dự án

Bác sỹ Bệnh xá Quân dân y kết hợp Trung đoàn luôn tận tình trong khám chữa bệnh cho người dân

Phan Tân

4,291
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.