Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Bư khĭt ŭnh sa glah dôl ma bư trau

19/12/2019 10:10 G12T+7

Lah dak si tâm glah duh ir jêh rĭ ŭnh hŭt sa ta glah, he mô dơi sŏk dak n’khŭt bư khĭt ŭnh tâm glah yor bư kơt aơ ŭnh lơ hâr têh, dak ngi mpranh bêng rĭ bêng aơ.

Bộ baking soda bư khĭt ŭnh sa glah ngăch ngăn

Lah ŭnh sa iê, he dŏng iê baking soda nkhŭt tâm glah, gơi bư ân lĕ oxy. Khă nĕ, nau ntĭm uĕh ngăn ngên lah he dŏng du mlâm siăm cotton têh mô rĭ he dŏng boh sa, dak ngêt, boh amoniac gơi bư khĭt ŭnh sa. Boh bư lĕ duh tâm glah n’hanh n’gang nau tâm mâp ŭnh đah oxy. Jêh rĭ, boh amoniac bư gĕh C02 nĕ bư khĭt ŭnh sa glah dôl ma bư trau ngăch ngăn.

Mẫn Doanh (t.h)

240
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.