Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Bư mô hôm gĕh bô iơh toi tâm mbung đah ăp ntil nau ntĭm aơ

26/03/2020 14:36 G3T+7

+ Giấm táo: Gơi bư lĕ bô iơh toi tâm bung, dŏng giấm táo klai đah dak duh jêh rĭ ân n’dik tĕng r’noh 1:1, jêh rĭ dŏng dak aơ nsŭng mbung ân lĕ bô iơh.

Giấm táo bư lĕ bô iơh toi tâm mbung

+ Trà: Bư iê dak trà jêh rĭ dŏng dak trà aơ nsung mbung mô rĭ ngêt gơi bư lĕ bô iơh n’hâm tâm mbung.

+ Mŭm sĭk: Sŏk du n’hoi sĭk mŭm tâm mbung ân lêk, jêh rĭ ngêt du ka chok dak, sĭk bư lĕ bô iơh toi tâm mbung ngăch ngăn.

Mẫn Doanh (t.h)

515
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.