Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Đangv viên H’Rơu “Viv sưx vangv mênhx ntơưv kuôl pux Viêtx Nam”

09/03/2018 08:28 G3T+7

Txix shông 2006 txus 2011, đangv viên H’Rơu, nênhs M’nông nhoz jos R’lông zos Tsuv tinhx Hôix Liên hiêpx Kuôl pux xar Đăk Môl (Đăk Song). Txus shông 2011, pus su lâul, lo chor đangv viên hur chi bôx njênhk tsang uô Bir thư chi bôx jos R’lông txus nuôr. Hur hâux lưv, pus tsinhr trâu saz kruôz ntuôl, kruôz hu pêx xinhv trâu saz phuôv tsangr uô nox uô hâuk, cxuôv yeiz txu pluôs, txi uô zuôv chei phap luôx, tuôr truôx văn hoar truênx thôngr…

Pus H’Rơu (tov cơưs, fangz xik) trâu saz kruôz hu chor zơưs hluôl zov chênhr chei kuôl pux ntơưv zus tus pux

Iz cê uô jông hâux lưv tsôngv langx, pus tsinhv cxiv tsang chuôz zis zis vangv mênhx, tu tuz nhuôs cơưv shuv, muôx đăngs nuv truôx uô. Kror ntâus ntêx, sir jul ntơưv pus haz chor đangv viên hur Chi bôx tưz đênhr saz pêx xinhv trâu saz uô nox uô hâuk, phuôv tsangr cinh têr, por phưv văn hoar truênx thôngr minhx cxưx. Đrul cêt cuav uô lo, pus lo cxuô cxênhx chinhr cuênx khơưs ntơưr ntơưr, fax kruôs haz civ niêmx chương “Viv sưx vangv mênhx ntơưv kuôl pux Viêtx Nam”.  

Pus H’Rơu tsinhr kruôz ntuôl, kruôz hu pux tuz nhuôs tuôr truôx văn hoar truênx thôngr

Minh Huyền

1,715
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.