Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Ðangv viên Ðặng Toàn Lẫy, "shông Ðangv" ntâu, txơưx njê ziv ntâu

23/07/2020 13:49 G7T+7

Zơưv Đặng Toàn Lẫy (zul shông 1948), minhx cxưx Chu, kuz tsêr nhoz Cao Bằng lo cêt naps đangv viên Đangv Côngx sanv Việt Nam trâu hnuz 11/11/1969.

Uô hâux lưv kangz ntux jông hlo, txix shông 1966 – 1987, zơưv môngl ntâuk tsangv tov Lào. Uô kangz lus tsêr, zơưv tuôx Têi Nguên uô cinh têr yaz, nhoz ntơưv jos 8, xar Đăk Ru (Đăk R’lâp). Txul hnuôr tưz yangx 50 shông Đangv, zơưv tsinhv tangs saz trâu chor phong tsox trôngx qơư. Zơưv uô nênhx jông, trâu saz njo phuôv tsangr cinh têr, cxiv tsang chuôz zis hnox tsâu nangr sur. Zơưv tsinhv môngl côngv ntâu hoax đôngs, tuôr ntâu vai tsox ntơưv jêx jos xưs li Chi hôis trươngv Chiênr binh Lâul, Nênhs muôx côngz bê, Chi Hôis trươngv Hôis Nênhs kôngz…

Zơưv Lẫy tsinhr ntâus ntêx, trâu saz cxiv tsang chuôz zis vangv mênhx.

Zơưv Lẫy seiz hluz chor shênhv đuôz, ntơưr yangx côngz ntơưv cxuô nganhx, cxênhx.

Zơưv muôz ntâu nôngz kôngz, tsax lus chok, tu zus.

H’Mai

1,983
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.