Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Ðảng viên Ðặng Toàn Lẫy, “năm Ðảng” âk, nau mĭn kan rlau âk

23/07/2020 13:49 G7T+7

Che Ðặng Toàn Lẫy (deh năm 1948), bu nong Dao, ntŭk deh ta Cao Bằng dơi bu rnglăp Ðảng viên Ðảng Kộng sản Việt Nam lơ 11/11/1969.

Bư tĕng nau kan quốc tế, ntơm năm 1966 – 1987, che hăn tâm lơh ta Lào. Jêh thơ luh bư ka han, che hăn tâm Tây Nguyên ndâk njêng nau wăng sa mhe, gŭ rêh ta thôn 8, xă Dak Ru (Dak R’lâp). Tât abaơ lĕ rlau 40 năm Ðảng, che lĕ nuih n’hâm ma nau pah kan tâm thôn. Che rêh uĕh lăng gơi bon lan tĕng kơt tâm nau kan, nsrôih bư hao nau wăng sa, ndâk njêng nau rêh hơm răm. Che pah kan tay ăp ntil nau kan, ndjôt bôk tâm nau kan ta thôn bản tâm nĕ gĕh kan bư Kô ranh Chi hội Ka han rmanh, Bu nuyh gĕh k’hưm, Kô ranh N’gâng kan Ntĭm bư mir jan ba…

Che Lẫy leo pah kan lor tâm nau kan, mât mray, ndâk njêng r’năk gĕh nau rêh kloh uĕh.

Che Lẫy prăp mray uĕh ăp ntil nau nkah, sam bŭt rnê bơh ăp ntŭk, ăp n’gâng kan.

Che dŏng ăp ntil tơm, ăp mpô mpa mhe gơi tăm, chiă rong.

H’Mai

1,982
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.